תחרות סיפורי רכבת

"הפנקס" שמח להכריז על תחרות כתיבה נושאת פרסים!
אנו מזמנים כותבות וכותבים להגיש סיפור מלהיב ומגניב, אולי אפילו מותח ומפתיע, המיועד לילדים (הגיל המדויק לא חשוב) בנושא רכבת.
לזוכה יוענק פרס כספי בסך 1000 ₪ והסיפור הזוכה יודפס ויחולק לבאי כנס "הפנקס" הקרוב.
(לתקנון)

אורך הטקסט לא יעלה על 380 מילים
תאריך סופי לשליחה: 4.10.18
הסיפור הזוכה ייבחר על ידי מנויי ועורכי כתב העת "הפנקס"