גדעון טיקוצקי

הידידה מרחוב ארנון הידידה מרחוב ארנון ספרות

הידידה מרחוב ארנון / גדעון טיקוצקי

על תחילת יצירתה לילדים של לאה גולדברג

דרכה של לאה גולדברג אל ספרות הילדים נרמזת ביומניה כבר בגיל צעיר, אך היא נסללה בפועל החל מיומה השני של המשוררת בארץ (בינואר 1935), וכמעט במקרה.

דבר העורכים: על ה"אחר" בשיח הספרותי העכשווי דבר העורכים: על ה"אחר" בשיח הספרותי העכשווי ספרות

דבר העורכים: על ה"אחר" בשיח הספרותי העכשווי

מחשבות בעקבות כנס לספרות ילדים ונוער במכללת דוד ילין

הכנס השנתי של מכללת דוד ילין בירושלים הוקדש השנה לנושא "אנחנו והם" בספרי ילדים ונוער. כותרת הכנס כמו זועקת לדיון מיידי בשני המונחים המורכבים שהיא מציבה: אנחנו – הם.