ד"ר יעל דר

מרים ילן-שטקליס: כשהנפש פרצה לספרות הילדים העברית מרים ילן-שטקליס: כשהנפש פרצה לספרות הילדים העברית ספרות

מרים ילן-שטקליס: כשהנפש פרצה לספרות הילדים העברית / ד"ר יעל דר

פרק העוסק בדמותה של מרים ילן שטקליס, מתוך הספר "דודה של שום איש: על יוצרי הקנון הישראלי לילדים".

דמעות, אהבה נכזבת, געגועים ובדידות, כעס וחוסר שליטה, לא היה להם דבר וחצי דבר עם הילד הייצוגי של הציונות המגשימה. גם גילויי אהבה והזדקקות של ילד להורה נוכח וקשוב לא היו חזון נפרץ בסיפורי הילדים בימים אלה. ואילו שטקליס, ב"מעשה בילדה בודדה" למשל, עוטפת בהם את השיר כולו, ומציידת בכך את הגיבורה שלה בפגיעות ובעוצמה גם יחד.