סיסטר דונה

אי שם, ממש לא רחוק - רשימה מצולמת אי שם, ממש לא רחוק - רשימה מצולמת במה ומסך

אי שם, ממש לא רחוק - רשימה מצולמת / יותם גדרון

על פרויקט של בית יתומים ומרכז חינוכי בכפר בדרום אתיופיה

העיסוק בעולמם התרבותי של ילדים נובע, בין השאר, מההכרה כי חשיפה לספרות וליצירה יש חשיבות גדולה בהתפתחותם וכי היא מהווה זכות בסיסית של כל ילדה וילד. כמו בנושאים אחרים הקשורים בזכויות האדם, גם זכות הילד למשחק ויצירה ולהשתתפות בחיים תרבותיים ואמנותיים, רחוקה מלהיות נחלתם של כלל ילדי העולם. זאת, כמובן, אף על פי שזכויות הילד בכלל, והזכות הזו בפרט, מוכרות כולן על ידי מרבית מדינות העולם, אשר חתמו על האמנה בדבר זכויות הילד ב-20 לנובמבר 1989 (הזכות למשחק, יצירה ותרבות מופיע בסעיף 31 לאמנה).