שמואל כץ

טור הרחוב - התבוננות בשני שירי רחוב טור הרחוב - התבוננות בשני שירי רחוב ספרות

טור הרחוב - התבוננות בשני שירי רחוב / איריס ארגמן

בחלקו השלישי של הטור - רשימה על שני שירים המתרחשים ברחוב ומאירים אותו באופנים שונים

ברשימה זו אתבונן בשני שירים נפלאים מאת נורית זרחי המתרחשים ברחוב, ולמעשה נוצרים ומתהווים בו. הרחוב בשני השירים אינו מהווה תפאורה לשיר, אלא הוא יוצר את השיר: השיר נולד מתוך יחודו של הרחוב כמרחב תזזיתי ודינמי, הנוצר ומשתנה בכל דקה שעוברת.