אבוד

יום אחד דניאל הלך לשחק כדורסל. כאשר הגיע לאולם הספורט לא ראה איש שום קול לא נשמע . דניאל חשב לעצמו בטח הלכו למגרש הכדורגל, כאשר הגיע דניאל למגרש הכדורגל. לא ראה איש לא שמע קול. כעת דניאל חשב לעצמו בטח הם עושים לי תעלול. כעת דניאל חשב הם במושב הקרוב. דניאל התחיל לצעוד לכיוון המושב השכן. כעת חשב דניאל שכבר קרוב אבל לא הבין שהתבלבל בדרך. בינתיים החשיך אביו ואימו של דניאל חיפשו את בנם דניאל. כבר פחדו שאבד בינתיים הבין דניאל שאבד ולא ידע את הדרך חזרה. אביו ואימו של דניאל הזמינו את כוחות המשטרה לבסוף נמצא דניאל. אימו של דניאל שוחחה עימו דניאל אמר שלא יעשה זאת שוב.

כתיבת תגובה

כתיבת תגובה