הרכבת ההוגנת

היו היו חמש רכבות שהתחרו על מעמד אלוף האלופים‘. הרכבת הראשונה היתה הכי גדולה, הרכבת השניה היתה הכי יפה, השלישית היתה הכי חזקה, הרביעית היתה פשוט מושלמת, והרכבת החמישית היתה קטנה, לא חזקה במיוחד וגם חלודה.

שעת התחרות התקרבה וכל הרכבות היו מוכנות. המזניק צפר והרכבות זינקו קדימה. הרכבת החזקה הובילה בגדול ומאחוריה, ממש צמוד, דהרה הרכבת המושלמת. גלגליהן של הרכבת הגדולה והרכבת היפה כמעט ונצמדו אלה לאלה. מאחורי כולם היתה הרכבת הקטנה מקרטעת כשגלגיה חורקים. פתאום הרכבת היפה מאבדת גלגל, ועוד אחד ועוד, עד שהיא נעצרת באמצע המסלול; גלגליה שניתקו פוגעים ברכבת הגדולה וגורמים להתרסקותה.

בינתיים הרכבת המושלמת והרכבת החזקה ממש מתקרבות לקו הסיום. כל כך היו קרובות לניצחון ודווקא אז החלו לריב כמו שני ילדים המנסים להכשיל זה את זה. הרכבת הקטנה התקדמה גם היא עד שכמעט הגיעה לקו הסיום.

לפתע מבין העננים ירד גבעול ענק ועליו ילד שמחזיק שק מטבעות זהב. הילד רץ ואחריו רדף ענק. הילד ברח והענק נראה עצוב. פתאום הבחין הענק בשתי הרכבות המפורקות מהתאונה. הענק רצה לשחק בהן, אז הוא לקח אותן לביתו בשמים.

כולם היו בשוק גדול, ואז הרכבת הקטנה אמרה:

אנחנו צריכים להציל אותן…”

איש מהקהל אמר: “מה את מציעה שנעשה?”

אני מציעה שכולנו נעלה לשמים בעקבות הענק

וכל הקהל אמר יחד: “לא!”

אז אני עולה לשם בעצמיאמרה הרכבת הקטנה

והיא התחילה לטפס. היא טפסה וטפסה וטפסה עד שהגיעה לארמונו של הענק. דלת ענקית נפתחה לקראתה ולפתע שמעה נחירה גדולה. היא פחדה מאד, הסתכלה לכל הכיוונים ואז ראתה בהמשך המסדרון הרחבי את שתי הרכבות, חברותיה.

היא ניסתה ללחוש להן אבל זה לא עזר, היא דברה אליהן וזה לא עזר, אז היא צעקה אליהן וזה עזר, אבל יותר מדי; הענק התעורר ושאל בקול:

מי מעז להפריע את שנתי?”

אניאמרה הרכבת הקטנה

למה?” שאל הענק

לא התכוונתי להפריע לך, רק רציתי להעיר את חברותי.”

אאאההבנתימלמל הענק, “בטעות חשבתי אותן לצעצועים, אני כל כך בודד כאןאיך אוכל לכפר על מעשי?” שאל הענק.

האמתאמרה הרכבת הקטנה, “תוכל להחזיר אותנו לתחרות“.

בודאי, אחזיר אתכם בתוך שניה.”

וכך היה, הרכבת הקטנה חזרה לתחרות עם חברותיה המתוקנות. הן הסכימו ביניהן על המשך תחרות הוגן ומכבד. רק את שתי הקנאיות שהתקוטטו על הפסים – הרכבת החזקה וגם זו המושלמת – אסף הענק לביתו כצעצועי משחק, ושמח בהן כמו ילד.

כתיבת תגובה

כתיבת תגובה