הרכבת שנוסעת במהירות

היו היו פעם ילדים שרצו לעלות על הרכבת אבל הם לא יכלו כי לא היה להם כרטיס של הרכבת.

פתאום מצאו פתח מאחורי הרכבת והתגנבו ללא כרטיס, ולאחר מכן הם הפילו את הנהגת מחוץ לרכבת ונהגו בעצמם ואז הם הגיעו לצוק והרכבת נעצרה ממש שניה שנפלה, והם הוציאו את כל נוסעי הרכבת ולא הספיקו לצאת בעצמם ובאותה השניה הגיעה נהגת הרכבת ומשכה אותם במהרה ואז הרכבת נפלה.

נהגת הרכבת נזפה בילדים שהפילו אותה ועלו ללא כרטיסים! כשהבינה שמדובר בילדים שאין באפשרותם לרכוש כרטיסים החליטה יחד עם המנהל שלה שפעם בשבוע הם יגיעו עם כרטיס מיוחד ויעלו לרכבת.

כתיבת תגובה

כתיבת תגובה