אמי ספרד

למה התחפשת? למה התחפשת? מומלצים

למה התחפשת? / עורכי "הפנקס"

ספרים על התחפשות ותחפושות

"...צהלה ושמחה!" פורים שמח לכולן/ם, אנו מקווים שהתחפשתן/ם לדמות מספר ילדים, אבל גם אם לא - הנה כמה ספרים שבמרכזם תחפושת והתחפשות. מכירות/ים ספרים נוספים? כתבו לנו!

הדבר הזה ב-iPad, זה ספר? הדבר הזה ב-iPad, זה ספר? ספרות

הדבר הזה ב-iPad, זה ספר? / אמי ספרד

מכתב לקהילת יוצרי ספרות הילדים בעקבות פאנל בכנס הפנקס הראשון לספרות ילדים

הוויכוח שהתפתח בפאנל לא היה לי זר. בשנתיים שאני עוסקת בתחום שמעתי פעמים רבות טענות כמו אלו שנשמעו בפאנל, שעיקרם "אל תקראי לזה ספר". התגובות הביקורתיות טומנות בחובן יותר מויכוח על מושגים. התחושה היא שרבים, ובהם יוצרי ספרות ילדים, רואים בספר הדיגיטאלי לילדים מוצר שמבטא תרבות "נמוכה", שטחית, לא האיכות שספרות ילדים "אמיתית" מנחילה לילדים.