אסתי הלפרין

"אל האינסוף ומעבר לו!" "אל האינסוף ומעבר לו!" פרויקטים מיוחדים

"אל האינסוף ומעבר לו!" / אסתי הלפרין

האנשת חפצים בתרבות ילדים כניסיון להתמודד עם אימת המוות המתעוררת במפגש עם האובייקט הדומם

מדוע רוויים סרטים, שירים וסיפורים המיועדים לילדים בהאנשת חפצים? החפץ הדומם, בשונה מהחי, הוא לרוב נייח, חסר תנועה, קול ורצוניות, ובכך מגלם תכונות הנקשרות במושג המוות.