ג’ונתן סטראוד

רוחות נעורים רוחות נעורים ספרות

רוחות נעורים / נדב מילר-אלמוג

רשימת ביקורת על ספרו של ג'ונתן סטראוד, "גרם המדרגות הצורח"

בניית העולם של הסיפור מרתקת. סטראוד לא מסתפק ב"הבהלות", אלא מציג ומתאר בפרוטרוט את האופן שבו קיומן של רוחות רפאים בעולם יכול להשפיע על החברה, על התרבות, על הטכנולוגיה והכלכלה, ואפילו על המבנה המשפחתי. תפקידם של הילדים בחברה משתנה, כיוון שהם חיוניים להגנה מפני הרוחות, ובזמן שהם כפופים לסמכות המבוגרים, הרי שאלה האחרונים תלויים בחסדיהם של הצעירים מהם. מנגד, על הילדים ובני הנעורים להתמודד, כבר מגיל צעיר, עם הידיעה המפכחת שיש דברים מפניהם לא יוכלו המבוגרים להגן עליהם.