דיאלוג

שוברים את הכלים שוברים את הכלים ספרות

שוברים את הכלים / יותם שווימר

ביקורת על ספרה של שהם סמיט "אבא אכל דייסה"

כאשר יצירה ספרותית מתכתבת באופן גלוי עם יצירה ספרותית קודמת לה – וודאי אם היא קנונית – יש בכך הצהרה של ממש. אך במקרים רבים, דיאלוגים ספרותיים הם שמעניקים את חותם הקנוניות ליצירה המקורית, בכך שהם מציבים אותה כחשובה ומרכזית מתוקף התגובה אליה.

מפתח שפותח כל שער מפתח שפותח כל שער ספרות

מפתח שפותח כל שער / טלי כוכבי ושועי רז

משחק דיאלוגי בשערים ומפתחות

טלי: ‫שועי, שועי, בוא נשחק. שועי: בשמחה רבה, אני עומד מול חומה ובה שער נעול ומנסה למצוא דרך להיכנס דרך השער. יכול להיות שכל מה שדרוש הוא משחק? טלי: אני חושבת שכן. תמיד כל מה שדרוש הוא משחק. אבל ההוראות הלכו לאיבוד.