הדרכה

נו, מתי כבר תתחילו לכתוב למבוגרים? נו, מתי כבר תתחילו לכתוב למבוגרים? במה ומסך

נו, מתי כבר תתחילו לכתוב למבוגרים? / תמר הוכשטטר

רשימה בעקבות עיון בספרו של מוטי אבירם "המדריך הגדול לכתיבת תסריטים לילדים"

בעמודים האחרונים של ספרו, מודה מוטי אבירם במה שחשדתי בו במהלך הקריאה – ש"המדריך הגדול לכתיבת תסריטים לילדים" אינו מתייחס לרוב מה שנראה על המרקע כאשר מדליקים באקראי את אחד מערוצי הילדים בטלוויזיה.