זברה

שלושה שירים שלושה שירים יצירה מקורית

שלושה שירים / מאת: גלית מסה, איורים: מעיין גלילי

העמק בין שתי דבשותיו של גמל / הוא מקום, כך אומרים, / די מוגן ומוצל. / מרווח במידה / לישיבה, עמידה / ולמה שעושים תוך-כּדיהֵם דרך כלל.// אולי אזרוק שם עוגן / ואקים שם את בֵּיתי / אדשא שם דשא, קצת עצים, / מה עוד אביא איתי ?