ז’ואן ספאר

בין המשפטים הרגש מחלחל בין המשפטים הרגש מחלחל ספרות

בין המשפטים הרגש מחלחל / רחל סטולרו-חיים

ביקורת על הרומן הגרפי של "הנסיך הקטן" מאת ז'ואן ספאר

אתגר שבעיבוד מחודש ליצירה ספרותית-ויזואלית, בייחוד אחת כה מוכרת ואהובה, הוא אדיר ומרפה-ידיים. מצד אחד, קיים צורך לשמור על כבוד המקור. מצד שני, יש רצון לבטא את ההשקפה והיכולת האמנותית האישית.