כנס

כנס ספרות ילדים במכללת דוד ילין כנס ספרות ילדים במכללת דוד ילין מומלצים

כנס ספרות ילדים במכללת דוד ילין

הכינוס השנתי לספרות ילדים ונוער בנושא - שפת הספרות: לגעת ביופי, לגעת בכאב

דבר העורכים: על ה"אחר" בשיח הספרותי העכשווי דבר העורכים: על ה"אחר" בשיח הספרותי העכשווי ספרות

דבר העורכים: על ה"אחר" בשיח הספרותי העכשווי

מחשבות בעקבות כנס לספרות ילדים ונוער במכללת דוד ילין

הכנס השנתי של מכללת דוד ילין בירושלים הוקדש השנה לנושא "אנחנו והם" בספרי ילדים ונוער. כותרת הכנס כמו זועקת לדיון מיידי בשני המונחים המורכבים שהיא מציבה: אנחנו – הם.

כנס לספרות ילדים במכללת דוד ילין כנס לספרות ילדים במכללת דוד ילין מומלצים

כנס לספרות ילדים במכללת דוד ילין

הכנס השנתי של מכללת דוד ילין יוקדש השנה לנושא "אנחנו והם" בספרי ילדים ונוער.