ענת דנציגר

היסוס על סף הממשות: איוריו של סלבדור דאלי ל"עליסה בארץ הפלאות" היסוס על סף הממשות: איוריו של סלבדור דאלי ל"עליסה בארץ הפלאות" איור

היסוס על סף הממשות: איוריו של סלבדור דאלי ל"עליסה בארץ הפלאות" / ענת דנציגר

התבוננות באיור לפרק "מסיבת התה של הכובען המטורף" - על הגלוי, ההיעדר והנסתר

בגחמה של רגע, בתוך מכלול שהיה דומה יותר לצרור של גחמות מאשר לדבר מוצק שניתן לכנותו חיים (או לכל הפחות כך עוצב בידי יוצרו), החליט סלבדור דאלי בשנת 1969 ליצור סדרה של איורים לספרו האלמותי של לואיס קרול, "עליסה בארץ הפלאות".