פרשנות

תחרות הפרשנויות ל"ויהי ערב" תחרות הפרשנויות ל"ויהי ערב" איור

תחרות הפרשנויות ל"ויהי ערב"

תערוכת האיורים שנשלחו לתחרות